How to Shawan

Self driving


(1) From Guangzhou (1h): Guangzhou South Ring Express -- Dongxin Express (Shawan Exit) -- Shiliang Road (To Shawan/4.5 kilometers) -- Da Xiang Yong Road -- Shawan Ancient Town


(2) From Shenzhen (2h): Guangzhou/Shenzhen Express (To Guangzhou) -- Beijing/H.K. /Macao Express (To Humen/Zhongshan/Zhuhai) -- Gongguan/Foshan Express ( To Shunde/Sanshui) -- South Two-Ring Express ( Lanhe Exit) -- Go straight through Beidou Bridge to Shiqiao (5 kilometers) -- Shiliang Road (To Shawan) -- Shiliang Road (To Shawan/4.5 kilometers) -- Da Xiang Yong Road -- Shawan Ancient Town 


(3) From Dongguan (1.5 h): Beijing/H.K. /Macao Express (To Humen/Zhongshan/Zhuhai) -- Gongguan/Foshan Express ( To Shunde/Sanshui) -- South Two-Ring Express ( Lanhe Exit) -- Go straight through Beidou Bridge to Shiqiao (5 kilometers) -- Shiliang Road (To Shawan) -- Da Xiang Yong Road -- Shawan Ancient Town


(4) From Foshan (1.5 h): Guangzhou/Foshan -- Guangzhou South Ring Express -- Dongxin Express(Shawan Exit) -- Shiliang Road (To Shawan/4.5 kilometers) --  Da Xiang Yong Road -- Shawan Ancient Town


 (5) From Zhuhai (1.5h): Guangzhou/Macao Express -- Zhongjiang Express (To Shunde/Nanhai) -- Guangzhou/Zhuhai West Line (To Panyu /Nansha) -- South Two-Ring Express ( Lanhe Exit) -- Go straight through Beidou Bridge to Shiqiao (5 kilometers) -- Shiliang Road (To Shawan) -- Da Xiang Yong Road -- Shawan Ancient Town


 (6) From Zhongshan(1h): Zhongjiang Express -- Guangzhou/Zhuhai West Line(To Panyu/Nansha) -- South Two-Ring Express ( Lanhe Exit) -- Go straight through Beidou Bridge to Shiqiao (5 kilometers) -- Shiliang Road (To Shawan) -- Da Xiang Yong Road -- Shawan Ancient Town


(7) From Jiangmen (1.5h): Zhongjiang Express ( Zhongshan) -- Guangzhou/Zhuhai West Line( To Panyu. Nansha) -- South Two-Ring Express ( Lanhe Exit) -- Go straight through Beidou Bridge to Shiqiao (5 kilometers) -- Shiliang Road (To Shawan) -- Da Xiang Yong Road -- Shawan Ancient TownBus Lines: 


Guangzhou Metro Line 3 ¡ªPanyu Square Metro Station¡ªThen transit to take Bus No.29(Panyu Square Bus Stop) ¡ªTo get off at Liu-Geng-Tang Bus stop¡ªShawan Ancient Town